Käännöstoimisto Logoteknia Oy

info@logoteknia.com

+358 44 9898298

Tekninen käännös huipputekijältä

 • Kokemus tuhansien teknisten asiakirjojen kääntämisestä
 • Laaja kirjo komponenttien käyttöohjeista verkkokauppojen käännöksiin sekä kokonaisten teollisuuslaitosten dokumentaatioon, käsittäen niin koneet, rakennukset, ohjelmistot ja automaatiojärjestelmät kuin esim. ympäristöluvat ja -standardit. Hallitsemme myös teknisen alan koulutustulkkaukset.
 • Syväosaaminen tekniikan alan erikoistermeistä ja -lyhenteistä, jotka vaativat sekä alan ymmärtämistä että monimutkaisuuden hallintaa ja tavallisesta poikkeavia resursseja.
 • Korkea laatu perustuu huolelliseen räätälöintiin: tuotteen ja sen toimintaan perehtyminen sekä aihepiirin ajantasaisen sanaston haltuunotto. Otamme aina vastuun siitä, että lopputulos on sekä meidän että asiakkaamme mielestä erinomainen.
 • Tekniikan kääntäjä on ammattilainen, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, tekninen osaaminen ja vaadittava tarkkuus. Tämä tausta yhdessä erinomaisen projektinhallinnan kanssa on tehnyt meistä luotettavan yhteistyökumppanin ja 95% asiakkaistamme käyttää palveluitamme uudestaan.

  Vaativat teollisuuden ja tekniikan käännökset ovat ydinosaamistamme.

  Suurissa käännösprojekteissa pelkästään erikoistermejä voi olla useita satoja ja projektikohtaisia lyhenteitä useita kymmeniä. Tällöin korostuu sekä kokonaisuuden hallinta että tinkimätön huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin.

  Käytössämme on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edustavat käännösmuisti- ja terminhallintatyökalut, joilla varmistetaan termien ja tekstin yhtäpitävyys.

  Meillä hintoihin sisältyy aina myös oikoluku, sillä emme halua päästää käsistämme muuta kuin valmista ja virheetöntä tekstiä.

  Joskus tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että joudumme kieltäytymään uudesta toimeksiannosta, koska kääntäjillä ja oikolukijoilla on vain rajattu määrä tunteja päivässään.

  Lyhyempi käännös voi olla yhtä haastava, erityisesti koska vain paras laatu on kyllin hyvää. Jokainen on joskus ostanut halvan tuontilaitteen, jonka ohjekirja on käännetty koneellisesti tai muuten epäammattimaisesti. On selvää, että laadukas tuote on laadukas myös kaiken mukana seuraavan dokumentaation osalta.

  Kaikkien käännettyjen asiakirjojen, myös muun kuin markkinointimateriaalin, on oltava virheetöntä kielellisesti ja sisällöllisesti, jotta asiakas ostaa tuotteen uudelleen ja suosittelee sitä muille.

  Kuka käännöksen tekee?

  Tekniikan kääntäjä on ammattilainen, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, tekninen osaaminen ja vaadittava tarkkuus. Tämä tausta yhdessä erinomaisen projektinhallinnan kanssa on tehnyt meistä luotettavan yhteistyökumppanin ja 95% asiakkaistamme käyttää palveluitamme uudestaan.

  Hyvä tekninen kääntäjä hallitsee kielen täydellisesti, ja lisäksi hänellä on kattava koulutuksen kautta tai muutoin hankittu ymmärtämys yhdestä tai useammasta teknologian osa-alueesta ja kyky soveltaa tätä tietoa kielellisesti.

  Millainen on hyvä tekninen käännös?

  Hyvän teknisen käännöksen laatiminen on käytännössä lähellä teknisen kirjoittajan työtä. Alkutekstin merkitykset on siirrettävä kohdekielelle käyttäen kohdekielen teknistä ilmaisutapaa.

  Ei riitä, että kääntäjä vaihtaa termit kielestä toiseen, vaikka käytössämme on erittäin kattavat tekniikan sanastot. Hyvä tekniikan kääntäjä ymmärtää tekstin kuvaaman asian, ilmiön tai toimenpiteen tekstin ja sitä tukevien materiaalien, kuten tekniset piirustukset, avulla.

  Tekninen kääntäjä on myös tekninen kirjoittaja, jonka on ymmärrettävä muun muassa käytettävyys ja tekninen viestintä ja ilmaisu. Tässä meitä auttaa yli kymmenen vuoden kokemus alalta.

  Tulkki tekniikan alan koulutukseen

  Mikä tausta tulkeillanne on? He ovat huomattavasti vähemmän hämillään kuin muut meillä olleet tulkit.
  Suuren tekniikan alan yrityksen koulutukseen osallistuja

  Tarjoamme myös asiansa osaavia tulkkeja teknisen alan koulutuksiin. Tulkkauksessa korostuvat kielitaidon lisäksi myös viestintätaidot ja kyky soveltaa tietoa nopeasti.

  Tulkkaustaito on jossain määrin sisäsyntyinen ominaisuus. Edes jokainen hyvä kääntäjä ei välttämättä kykene sujuvaan simultaani- tai konsekutiivitulkkaukseen, vaikka kielitaito riittäisikin. Hyväkään kääntäjä ei välttämättä ole hyvä tulkki, vaikka useimmat tulkit toimivat myös kääntäjinä.

  Kokeneet tulkkimme tutustuvat tulkattavaan materiaaliin huolellisesti ennen tulkkaustapahtumaa, sillä oikoteitä osaamiseen ei ole.

  Ota meihin yhteys ja kysy lisää palveluistamme joko yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse osoitteeseen info@logoteknia.com tai puhelimitse numeroon +358 44 9898298 (ark. 9-17).